Teambegeleiding voor (IT) managers

Met behulp van zingeving naar zichtbare resultaten in 8 stappen

Lees hoe zingeving inspiratie en zelfkennis bijdragen aan bedrijfsdoelen en aan de resultaten van jouw team.

Je kunt het zelfvertrouwen van je IT-afdeling én de tevredenheid van je klanten vergroten. En het wederzijds onbegrip tussen klant en IT verminderen. Juist door aandacht te besteden aan ‘fuzzy’ zaken als zingeving, inspiratie en persoonlijke ontwikkeling. Dan krijg je concretere resultaten en tevredener medewerkers. Paradox? Lees hieronder hoe dit werkt.

1.  Maak zingeving en bedrijfsdoel concreet in het dagelijks werk.

Zingeving voor medewerkers in een bedrijf gaat over de vragen: “binnen welke context doe ik mijn werk?” ” Van welk geheel ben ik deel?” ” Aan welk deel draag ik bij?”  “Wat doet mijn werk ertoe?”.  Inmiddels zijn er veel bedrijven die zich bewust bezighouden met zingeving of de bedrijfspurpose. Hoe neem je dit mee in je werkafspraken? Laat de bestaande HR-werkstructuur je helpen. Neem de bedrijfsdoelen en vertaal deze naar afdelingsdoelstellingen en naar specifieke werkafspraken horend bij de teamrollen. Gebruik bovenstaande vragen. Maak deze vertaling zo vroeg mogelijk in het kalenderjaar en bespreek met je team of een en ander klopt en compleet is. Zo integreer je zingeving op alle niveaus en wordt het werk betekenisvoller. Op deze manier verduidelijk je wat iedereen mag verwachten van jou team en hoe dit bijdraagt aan het bedrijf.

2. Inspiratie: maak ruimte voor persoonlijk talent van iedere medewerker. 

Inspiratie ervaar je wanneer je datgene doet wat je gemakkelijk afgaat en je daarvoor gewaardeerd wordt. Hierdoor groeit ook zelfvertrouwen. Maak daarom voor jezelf en per persoon uit je team twee soorten afspraken. Ten eerste maak je afspraken over de rolwerkzaamheden en teambijdragen die voor iedereen gelden. Ten tweede maak je ook individuele afspraken waar het talent van je professional extra tot zijn recht komt binnen het bedrijf. (Ruimer dus dan de afdeling of team). Wanneer iemand zijn of haar talent in gaat zetten, volgt al snel erkenning van de omgeving.

3. Vertrouw je team en zorg voor verbondenheid.

Vertrouwen en verbondenheid ontstaan wanneer je ruimte creëert om gebruik te maken van de inzichten van je afdeling of team. Houd daarom tenminste drie keer per jaar een off-site, waar je inzichten deelt. Laat je medewerkers zoveel mogelijk de agenda en invulling bepalen. Zorg voor ruimte waar je teamdoelen vastlegt, voortgang bespreekt, strategie informatie deelt, ruimte voor reflectie creëert en werkt aan de soft skills set en aan persoonlijke ontwikkeling. Soft skills dragen namelijk ook bij aan zelfkennis en zelfvertrouwen. Jij stelt de kaders en geeft richting, zij doen de inhoud. 

4. Draag bij aan de zelfkennis van je medewerkers.

Zelfkennis draagt bij aan groei en zelfvertrouwen. Vooral binnen een context van vertrouwen en aandacht voor individuele issues kan dit ontstaan. Houd daarom 1 keer per maand individueel contact met je professionals, en neem daar tijd om hun inzichten tot je te nemen of hun moeilijkheden te bespreken. Schenk je persoonlijke aandacht aan je mensen, dan vertaalt zich dat naar betere prestaties en resultaten.

5. Betrek je klant. Vraag drie keer per jaar feedback. 

Vraag je medewerkers zelf bij belangrijke collega’s feedback op te halen. Zorg voor bruikbare feedback over de van je medewerkers te verwachten dienstverlening middels een vaste lijst. Vraag medewerkers collega’s uit verschillende afdelingen te kiezen, en vooral degenen met wie ze vaak en plezierig werken. Doe dit zelf ook en deel je inzichten met je team. Concreet uitgevraagde feedback levert concrete antwoorden op die bijdragen aan de waardering van én voor je team.

6.  Bespreek gedisciplineerd de voortgang en draag je boodschap uit.

Gebruik de stand-up of ander vaste structuur. Volg een vaste agenda waar je operationele voortgang of issues bespreekt, met name ook op de afgesproken strategie. Laat het team zichzelf evalueren, en zorg voor positieve feedback. Gebruik de kracht van herhaling voor complimenten, en successen. Creëer een context om fouten te bespreken, ervan te leren en verder te gaan. Vertrouw op de kracht van de herhaling. Hiermee draag je bij aan de positieve beeldvorming van je afdeling.

7. Practice what you preach.

Laat de waan van de dag niet steeds voorgaan op de lange termijn, als het gaat om je eigen ontwikkeling en die van je medewerkers. Neem tijd om je eigen zingeving, inspiratie en zelfkennis te ontwikkelen. Wees open en eerlijk en oprecht geïnteresseerd over wat je ziet, en geef heldere feedback aan je medewerkers. En bereid je beoordelingsgesprekken goed voor op basis van bovenstaande input. Jij bent hun rolmodel.

8. Vertel je professionals wat maar niet hoe

Zo dragen zingeving inspiratie en zelfkennis bij aan de resultaten van jouw team en aan de bedrijfsdoelen. Op deze manier laat je je professionals in hun waarde, stel je heldere doelstellingen en bepaal je met je medewerkers aan welke criteria deze doelstellingen moeten voldoen. Jij vertrouwt erop dat zij  zelf  kunnen bepalen en uitvoeren. 
En zo niet geven punt 1 t/m 7 voldoende ruimte om hulp te vragen.

Meer weten?

Misschien is bovenstaand een open deur voor jou. Dat is geweldig, je hebt het goed voor elkaar.  Heb je vragen over hoe dit aan te vliegen of niet genoeg tijd? Neem dan contact op met mij via helen@wandelcoachbedrijf.nl.

Mijn aanbod
Ik bied je begeleiding bij invulling en of uitvoering, puttend uit mijn  ervaring en psychologische kennis.  Bijvoorbeeld door het voeren van intervisie gesprekken met jou als leidinggevende.  Of bij het uitvoeren van bovenstaande stappen, door middel van het organiseren van workshops, individuele testen voor zelfinzicht, coaching van medewerkers, het hard inplannen van gesprekken, het opzetten van goede systematiek voor groei en ontwikkeling van het hele team. Zodat je jij tijd beter kan indelen. En zodat jij en je team een basis creëren van waaruit je zelf verder kunt werken.