Over IT-ers, introversie, logisch denken en gevoeligheid

Het clichébeeld over IT-ers

Het beeld dat veel mensen hebben over IT-ers (en techneuten) is dat ze slim, onnavolgbaar, nerdy, gericht op logica en oplossingen zijn. IT-ers begrijpen niet veel van sociale interactie, hebben weinig emoties en kunnen niet goed uitleggen wat ze bedoelen. Stille types, die alleen maar beren op de weg zien en ‘ja maar’ zeggen.

Dit is een generalisatie, maar in mijn ervaring komt de combinatie introversie en logisch denken bij IT-ers vaker voor dan gemiddeld, en dat leidt ook tot een aantal specifieke ervaringen en problemen. Anders gezegd: IT-ers kenmerken zich door introversie en logisch denken. Herken je dit? Hieronder vertel ik iets meer over de impact daarvan.

Aanleg en voorkeur

Talent onderscheidt je van anderen

Wanneer je talentvoller bent dan gemiddeld op een bepaald vlak zie je de wereld op dat punt anders dan de meeste mensen. En wanneer je zegt wat je ziet, dan geloven anderen je niet altijd. Want zij zien het niet. Dat kan maken dat je niet thuis voelt tussen collega’s van andere afdelingen, en dat je geen zin meer hebt om je visie te delen. Omdat het zinloos lijkt.
Dit is iets wat ik vaak tegenkom bij IT-ers, en eigenlijk bij iedereen die een groot talent heeft. Vooral talent voor IT, exacte vakken of filosofie wordt in Nederland wel snel als enigszins elitair gezien. Wanneer je iemand ontmoet die jou niet goed begrijpt kan dat ongemakkelijk zijn voor beiden, omdat de een zich eigenlijk niet begrepen voelt en de ander zich dom of minder voelt. Wanneer je dit allebei vervelend vindt, wordt het moeilijker om met elkaar te praten. Het kan helpen om te bedenken dat hier niemand schuld heeft. Vraag bijvoorbeeld of de ander je begrijpt, en zo niet, wat de ander niet begrijpt.

Introversie versus extraversie

In mijn ervaring zijn er in de gemiddelde IT-afdeling meer introverte dan extraverte mensen. Terwijl dit bij bijvoorbeeld een commerciële afdeling eerder andersom is. Introversie wordt vaak gezien als ongezellig, een beetje saai. Van die stille types waar je geen lol mee kunt hebben. Wat is introversie eigenlijk?

Introverte mensen kun je zien als: mensen die hun aandacht bij voorkeur richten op hun interne wereld. Ze ervaren de visies, sensaties, gedachten of gevoelens die zich daar afspelen als belangrijk en vervullend. Inmiddels is er bewijs dat deze voorkeur ook fysiek is ingebakken. Het ondergaan van teveel nieuwe ervaringen voelt dan als overweldigend, omdat deze ervaringen ook fysieke onrust genereren. Teveel fysieke onrust voelt onaangenaam, en als reactie daarop zullen introverten zich liefst even terugtrekken uit de wereld, om zo weer rustig te worden. Extraverte mensen hebben dit ook wel, maar in veel mindere mate. Zijn vind de dingen buiten hen veel aantrekkelijker en minder vermoeiend, maar juist opwekkend. Extraverten hebben dus een andere voorkeur dan introverten. Hun beste kant zit als het ware aan de buitenkant. Bij introverten zit deze aan de binnenkant. Daarom duurt het vaak langer voordat deze zichtbaar wordt. Ben jij introvert? Gun jezelf dan de tijd. Zeg bijvoorbeeld dat je even wil nadenken voordat je antwoord geeft.

Logisch denken en emotionele argumenten

Ieder van ons heeft het vermogen om tot besluit te komen. De een gebruikt hiervoor de weg van het logisch rationeel denken, de ander gebruikt hiervoor emotionele of relatiegerichte argumenten. Het logische denken komt voort uit een voorkeur voor besluitvorming op basis van objectieve waarden, en het emotionele denken komt voort uit een voorkeur voor besluitvorming op basis van subjectieve waarden. Beiden waarden zijn even belangrijk, maar een technische omgeving zal meer nadruk leggen op objectieve waarden.

De logische denkers vinden de emoties te fuzzy, onvoorspelbaar, overspoelend en misschien wel een beetje verdacht. Dat brengt je tot niets. Degenen die op grond van emoties tot besluiten komen vinden juist de logische denkers koel, afstandelijk, robot-achtig en misschien wel een beetje verdacht. Ze begrijpen niet dat je zo hard kunt zijn. Of waar dat nou voor nodig is. Ook hier gaat het om een kwestie van voorkeur, als het verschil tussen links en rechtshandigheid. Het een is niet beter of slechter dan het ander.

Wat brengt je talent en je voorkeuren je

De combinatie talent, introversie en logisch kunnen denken kunnen een voordeel zijn als je IT gaat studeren. Kwaliteiten als concentratie, abstractievermogen en de focus die nodig zijn om te studeren liggen dicht bij wie je bent. Tijdens je studie ben je veelal met gelijkgestemden, en dat is misschien wel voor het eerst in je leven. Dat kan heel prettig zijn. Het gevolg is dat je je tijdens je studie goed ontwikkelt op het inhoudelijke, theoretische en conceptuele vlak, net als je medestudenten. En het zou kunnen dat je juist de extraverte gevoelsmatige en relationele kanten van het bestaan wat minder ontwikkelt.

De buitenwereld over introversie, intelligentie en logica

Zodra je gaat werken, moet je verhouden tot mensen die anders in de wereld staan. In Nederland houden we er niet van als je teveel boven het maaiveld uitsteekt. De meeste mensen vinden het leuk om te praten, maar maakt het minder uit waarover, als het samen maar gezellig is. De media leren ons dat de emotionele (hoe is het voor jou?) ervaring belangrijker is om te delen, dan logisch onderbouwde argumenten. Een voorbeeld hiervan is ‘windmolens zijn lelijk dus ik wil ze niet’ versus ‘windmolens geven schone energie dus dat is goed voor het milieu’. Dit verschil in sentimenten vind je ook terug op de werkvloer, en daar zul je aan moeten wennen. Je zult rekening moeten houden met emoties, mensen die logica niet het belangrijkste vinden, en die meer aandacht hebben voor het hier en nu dan de lange termijn. Die willen dat je je nu uitspreekt terwijl jij eerst wil nadenken.

Het effect op jou

Vanuit het perspectief van de Nederlandse werkvloer is jouw logisch denken dan te koel, je begrijpt niet wat een ander voelt. En je introversie komt over als afstandelijkheid, ongezellig. Je intelligentie maakt je tot iemand die overal problemen ziet. Terwijl jij juist probeert om de beste oplossing voor iets te bedenken. En je helemaal in wil zetten voor het juiste resultaat.
Dit kan tot gevolg hebben dat je je eenzaam, gefrustreerd, onbegrepen en niet gewaardeerd voelt. En dat je gaat denken dat wat jij zegt en doet niet goed is, dat jij als persoon niet goed bent.

Van frustratie en eenzaamheid naar aanvaarding en gemak

Hoewel frustratie en eenzaamheid onontkoombaar zijn, is het mogelijk om je anders te verhouden tot jouw kwaliteiten. Introversie, intelligentie en gevoeligheid zijn geen probleem. Ze zijn deel van een constitutie die je hebt gekregen en geven mede jouw talenten vorm. Ze onderscheiden jou van anderen maar maken je niet minder mens. Zelfkennis en zelfinzicht brengen je verder. Ook op die vlakken waar je denkt niet vaardig te zijn. Je kunt leren dat onbegrip niet betekent dat je niet mee kan doen, en je kunt leren verwoorden hoe dingen voor jou zijn. Door te ontspannen en je zelf te waarderen kun je gemak leren ervaren in voor jou lastige situaties. Je ontdekt dat je kan zijn wie je bent en wordt het steeds leuker om met verschillende mensen om te gaan.

Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact op. Voor de veiligheid kan dit niet direct via de site, maar stuur je me een mail of bel of WhatsApp je me.